Ürünler

Tam Yağlı Soya

Ham soya fasulyesi, yağ ekstraksiyonundan önce tam yağlı soya fasulyesi olarak adlandırılır. Otoklavlama, kavurma, mikronize etme ve ekstrüzyon gibi birçok işlem tam yağlı soya fasulyesi üretimine uygulanabilir. Tüm bu yöntemlerin avantajları ve dezavantajları vardır. Ekstrüzyon sürekli bir süreçtir ve bariz avantajları vardır. Tam yağlı soya fasulyesi, proteinin besin kalitesini korurken, beslenmeyle ilgili faktörleri yok etmek ve yağ kullanılabilirliğini artırmak için termal olarak işlenir. Düzgün işlenmiş tam yağlı soya fasulyesi, enerji, protein, esansiyel amino asitler, linoleik asit, E vitamini ve lesitin içerikleri nedeniyle değerli bir yem bileşenidir. Tam yağlı soya fasulyesi, antinutritional faktör seviyeleri açısından ürünün besin değeri üzerinde farklı bir etkiye sahip olan çeşitli işlemlerle üretilir. Ekstrüzyon yoluyla ısıl işlem ayrıca süt ve sığır sığırları için by-pass proteinini artırır.

Detaylı İncele

Hamsoya

Ham soya, dünyada en önemli ürün olup, çok farklı tarımsal ve endüstriyel kullanımları olan bir üründür. Ham soya, farklı düzeylerde içerdiği anti nutritive maddelerden dolayı, hayvan yemi ya da insan gıdası olarak kullanılamamaktadır. Bu anti nutritive maddeler, tripsin inhibitörleri, kimotripsin inhibitörleri, üreaz ve lektin gibi fito hema glutinlerdir. Bu anti nutritive faktörler, hayvan midesinde ham soyanın sindirimini olumsuz etkilemektedir. Bu olumsuz etkileri yok etmek veya minimize etmek için uygun ısıl işlem uygulanmakta ve söz konusu zararlı maddeler inaktive hale getirilmekte veya düzeyleri düşürülmektedir. Söz konusu inhibitörlerde kendileri protein oldukları için, soya danesindeki proteinlerin yapısal bozulmalarını engelleyecek işleme özen gösterilmektedir. Bu nedenle, ham soya işlemede optimum işlem ve kalite kontrol ölçümlerinin dikkatle ele alınması gerekmektedir.

Detaylı İncele

Soya Fasulyesi Küspesi

Dünyada, soya fasulyesi küspesi ruminant hayvan ve kanatlı endüstrisinde kullanılan en önemli protein kaynağıdır. Soya Fasulyesi Küspesi, solvent ile ekstraksiyon işlemi yöntemiyle soya danelerinden yağın çıkarılmasından sonra geriye kalan soyanın öğütülmesiyle elde edilmektedir. Her yerde bulunabilen, ticareti aktive olarak yapılan, son derece lezzetli, lisin, metionin ve trionin gibi esansiyel amino asitlerce zengin olan solventle ekstre edilmiş soya fasulyesi küspesi son derece değerli bir bitkisel protein hammaddesidir. Diğer yandan, soya fasulyesi küspesi çiftlik hayvanlarının özellikle kanatlı ve ruminant hayvanlarının rasyonlarını dengelemek, amino asit açıklarını tamamlamak amacıyla kullanılan, yüksek derecede sindirim derecesine sahip bir üründür. Soya Küspesi, rumende yüksek düzeyde parçalanan protein kaynağı olması nedeni ile ruminant hayvanlarda yaşayan Rumen mikroorganizmalarına yüksek kaliteli mikrobiyal protein düzeyini artırmaya izin vermektedir. Diğer yandan, balık diyetlerinde çok iyi bir amino asit kaynağı olması nedeni ile balık ununa alternatif olarak yaygın bir şekilde kabul görmektedir. Tüm dünya yem endüstrisinde, temel bir protein kaynağı olduğu için, yılın her günü stratejik olarak ticareti yapılan bir yem hammaddesidir. Yem sanayisi, diğer protein kaynaklarına karşı standart olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, çiftlik hayvanlarının beslenmesinde kullanılan protein fiyatlarının belirlenmesinde etkili bir protein kaynağıdır.

Detaylı İncele

Mısır

Dane mısır, çiftlik hayvanlarının rasyonlarında enerji takviyesi olarak kullanılan en önemli tahıldır. Standart bir tahıl olarak düşünüldüğünde dane mısır, ham selüloz bakımından fakir, lezzetli bir enerji kaynağıdır. Ayrıca, mısır önemli bir anti nutritive madde içermediği için minimum bir işlem ile hayvan beslemede kullanılabilmektedir. Ruminant hayvanlar bütün, hafif kırılmış, ezilmiş ya da pişmiş (flake) olarak işlenmiş mısırı etkin bir şekilde tüketirlerken, kanatlılar, mısırı belirli bir partikül boyutuna getirdikten sonra tüketmektedirler. Ayrıca dane mısır, balık ve pet hayvanı rasyonlarında kullanılmaktadır.

Detaylı İncele

Mısır Kepeği

Mısır kepeği, mısır danesinin dış çeperi ve ayıklanamayan un parçacıklarını içeren un sanayi yan ürünüdür. Pulverizasyon derecesine bağlı olarak kaba ve ince kepek olarak elde edilmektedir. Mısır kepeğinin yem değeri, kabuk ve un partiküllerinin içeriğine bağlı olarak değişim göstermektedir. Bir yan ürün olarak mısır kepeği, değerli bir yem hammaddesi olup süt sığırı, besi sığırı, küçükbaş hayvan ve kanatlı hayvan beslemede kullanılmaktadır.

Detaylı İncele

Mısır DDGS

DDGS, mısırın kuru işleme yan ürünü olup, tahılın etenole mayalı fermantasyonundan sonra geriye kalan fraksiyonlarını içeren yüksek enerji ve protein taşıyan bir hammaddedir. DDGS, çok sayıda beslemeye yönelik nitelikler içermekte olup, tüm çiftlik hayvanları için değerli bir yem hammaddesidir. Ruminant hayvanlar için, iştah açıcı yüksek sindirilebilir selüloz, düşük nişasta, fosfor, B vitaminleri ve yüksek düzeyde by pass protein sağlamaktadır. Ayrıca, uygun besleme özellikleri nedeni ile kanatlı diyetlerinde oldukça iyi değerlendirilmektedir.

Detaylı İncele

Mısır Gluten Unu

Mısır gluteni unu, dane mısırın yaş işlemesi sonrası elde edilen bir ürün olup, ruminant hayvanlar için yüksek düzeyde by pass protein içeren, son derece lezzetli bir yem hammaddesidir. Bu nedenle, mısır gluteni yüksek verimli süt sığırlarının rasyonlarında ve besi sığırı rasyonlarında oldukça iyi değerlendirilmektedir. Mısır Gluteni, metionin ve sistin gibi amino asitler yüksek enerji ve protein sağlaması nedeni ile kanatlı rasyonları için harika bir protein kaynağıdır. Buna ilave olarak, yüksek düzeyde ksantofin içermekte, bu ksantofinde etlik piliç ve yumurta tavuğu yemleme programlamalarında renk maddesi olarak değerli bir hammaddedir. Ayrıca, mısır gluteni yüksek sindirim derecesine sahip amino asitlerce zengin olması ve anti nutritive maddeler içermemesi nedeni ile balık yemlerinde balık unu yerine kullanım imkanı bulmaktadır.

Detaylı İncele

Buğday Kepeği

Buğday kepeği buğdaydan un üretimi esnasında yan ürünü olup, buğday danesinin koruyucu dış kısmını içermektedir. Buğday kepeği, protein ve vitaminler bakımından zengindir. Buğday kepeğinin proteini, enerjisi ve yüksek derecede sindirilebilir hücre çeperi fraksiyonları (NDF) ruminantlar tarafından son derece iyi değerlendirilmekte, bu nedenle de rasyonlarda diğer tahılların ya da protein kaynaklarının bir kısmı yerine kullanılmaktadır. Buğday kepeği, süt sığırı ve besi sığırı rasyonlarında yaygın bir şekilde kullanılmakta olup, pelet kalitesini de iyileştirmektedir. Ayrıca, buğday kepeği kanatlı rasyonlarında enerji protein ve mineral kaynağı olarak kullanılmaktadır.

Detaylı İncele

Pirinç Kepeği

Pirinç Kepeği, pirinç danesinin dış kısmını ve pirinç üretimi esnasında parlatmadan sonra kalan kısımları içermektedir. Yem değeri Buğday kepeği ile karşılaştırıldığında pirinç kepeğinin ham protein değeri oldukça düşüktür. Mısır kepeği, süt sığırı ve besi sığırı rasyonlarında yaygın olarak kullanılmaktadır.

Detaylı İncele

Ayçiçeği Tohumu Küspesi

Ayçiçeği tohumu küspesi, solvent ekstraksiyon yöntemiyle bütün ayçiçeği tohumlarından yağın çıkarılmasından sonra geriye kalan ürünün öğütülmesiyle elde edilmektedir. Ayçiçeği tohumu küspesi, süt ve besi sığırı rasyonlarında oldukça iyi bir protein, enerji ve selüloz kaynağı olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle, süt ve besi sığırı besleme programlarında yüksek selüloz düzeyi selülozun dengelenmesinde değerlendirilmektedir. Ayçiçeği tohumu küspesi, besin madde profili soya fasulyesi küspesinin tamamlayıcısı olup, süt ve besi sığırı rasyonlarında etkili bir kombinasyon yaratabilir.

Detaylı İncele

Kanola Küspesi

Kanola küspesi, solvent ekstraksiyon yöntemiyle bütün kanola tohumlarından yağın çıkarılmasından sonra geriye kalan ürünün öğütülmesiyle elde edilmektedir. Kanola küspesi, tüm çiftlik hayvanları rasyonlarında harika bir protein, kükürt içeren amino asit, mineral ve vitamin kaynağı olması nedeni ile tamamlayıcı bir hammadde olarak kullanılmaktadır. Özellikle süt sığırı rasyonlarında, kaliteli protein kaynağı olarak önem kazanmıştır. İlave olarak, besi sığırlarının beslenmesinde büyütme ve bitirme rasyonlarında protein katkısı olarak kullanılmaktadır.

Detaylı İncele