Hamsoya

Hamsoya

Ham soya, dünyada en önemli ürün olup, çok farklı tarımsal ve endüstriyel kullanımları olan bir üründür. Ham soya, farklı düzeylerde içerdiği anti nutritive maddelerden dolayı, hayvan yemi ya da insan gıdası olarak kullanılamamaktadır. Bu anti nutritive maddeler, tripsin inhibitörleri, kimotripsin inhibitörleri, üreaz ve lektin gibi fito hema glutinlerdir. Bu anti nutritive faktörler, hayvan midesinde ham soyanın sindirimini olumsuz etkilemektedir. Bu olumsuz etkileri yok etmek veya minimize etmek için uygun ısıl işlem uygulanmakta ve söz konusu zararlı maddeler inaktive hale getirilmekte veya düzeyleri düşürülmektedir. Söz konusu inhibitörlerde kendileri protein oldukları için, soya danesindeki proteinlerin yapısal bozulmalarını engelleyecek işleme özen gösterilmektedir. Bu nedenle, ham soya işlemede optimum işlem ve kalite kontrol ölçümlerinin dikkatle ele alınması gerekmektedir.