Pirinç Kepeği

Pirinç Kepeği

Pirinç Kepeği, pirinç danesinin dış kısmını ve pirinç üretimi esnasında parlatmadan sonra kalan kısımları içermektedir. Yem değeri Buğday kepeği ile karşılaştırıldığında pirinç kepeğinin ham protein değeri oldukça düşüktür. Mısır kepeği, süt sığırı ve besi sığırı rasyonlarında yaygın olarak kullanılmaktadır.